O nás

Organizace SATEC
působí ve vesnici Big Babanki, která se nachází v severovýchodní oblasti Kamerunu, a v jejím okolí. SATEC je projektem zabývajícím se problematikou trvale udržitelného rozvoje. Práce v tomto odvětí zahrnuje pestrou škálu činností. Ty se týkají různorodých témat - od snah o zachování a obnovu jedinečného mlžného pralesa, přes zefektivnění práce místních zemědělců, záchranu vodních zdrojů až po podporu vzdělávání mladých lidí v oblasti ekologie. Hlavními cíli organizace jsou: zabránit další devastaci lesa a pomáhat při hledání stabilního modelu mírumilovného soužití lidí a přírody. 

Vunan Ernest Amohlon
se narodil 6. července 1969 ve vesnici Big Babanki v Kamerunu, kterou místní obyvatelé nazývají Kedjom Keku. Po střední škole absolvoval několik semestrů na univerzitách v Nso, v Yaunde a v Ashing-Kom, kde získal vzdělání v oblasti přírodních věd (dosažené stupně O/level,  A/level a A/level). V letech 1992-1995 pracoval jako učitel chemie a biologie na vysoké škole FONAB. Je také autorem knihy Chemistry without tears (Chemie bez slz). V roce 1998 byl vybrán švýcarskou mezinárodní organizací Helvetas, aby se zúčastnil výcviku jako pracovník zabývající se otázkami životního prostředí v oblasti Bamenda Highlands. Tento výcvik probíhal v letech 1998-2001 a týkal se především témat jako jsou trvale udržitelné zemědělství, záchrana lesa a vedení neziskové organizace. Od roku 2001 pracuje jako koordinátor organizace SATEC, která působí především v oblasti udržitelného zemědělství a záchrany lesa v Big Babanki. Za dobu svého působení pozval do Kedjom Keku a jeho okolí velké množství zahraničních dobrovolníků, kteří se účastnili prací na záchraně lesa, pracoval pro mnoho kamerunských i zahraničních organizací, např. PAFRA PROJECT (rural forestry and agro-forestry support project), FAP Cameroon, ANCO Cameroon, COBEX Bambui, IUCN, atd. Ernest je hlavním protagonistou filmu Muž, který sází stromy od Michala Galika, a dál neúnavně pracuje na záchraně mlžného lesa.