Projekty

Vzdělávání 
Vzdělávání a informace obecně jsou vnímané jako základní předpoklad pro zefektivnění zemědělství v oblasti Big Babanki, záchranu pralesa před úplným zničením a celkovou prosperitu. SATEC pořádá školení pro dospělé v co nejširším možném měřítku dle jejich zájmů, a také podporuje místní školy v jejich snaze o zajištění kvalitnějíšho vzdělávání dětí. Zaštiťuje český projekt Škola v mlze, který se zabývá vzděláváním dětí místních zemědělců v oblasti Abongphen. Podporuje několik místních škol tím, že jim shání vybavení nezbytné k řádné výuce. V současné době běží projekt, jehož cílem je vybavit místní školy počítačovou technikou, a pomoci tak místním žákům k větší konkurenceschopnosti. 

 

Včelařství
Chov včel je jedním z alternativních zdrojů příjmů farmářů v Big Babanki. Význam včel je důležitý nejen pro farmáře samotné, ale i pro stromy a ostatní rostliny. Včely jsou v oblasti Big Babanki ohrožovány častými lesními požáry, které se zakládají kvůli získávání nové zemědělské půdy a také kvůli tradičnímu způsobu získávání medu. Více než 80% včelařů chodí totiž med hledat do lesa, kde od něj odhánějí včely zapálenými větvemi. Často se ale stává, že při tom zničí celé včelstvo, nebo způsobí nějakou nehodu (jak sobě, tak přírodě). Organizace SATEC se snaží podporovat farmáře v jejich úsilí mít svoje vlastní včelíny a pomáhá jim rozvíjet takové chovné metody, které směřují k modernímu, ekologicky šetrnému včelařství. Během školení se noví včelaři dozvědí o používání kouře k odhánění včel, používání ochranných obleků, rukavic a obuvi, ideálním způsobu sklízení medu, o vysazování stromů, které jsou pro včely vhodné a o využití všech včelích produktů.  Za dobu fungování SATECu bylo v rámci tohoto odvětví vyškoleno přes 600 včelařů, z nichž většina aplikovala nové poznatky do praxe. Díky tomu se nejenom zvýšila obecná informovanost o moderním včelařství, ale i produkce medu v celé oblasti Big Babanki.

Pěstování ovocných stromů
Pěstování ovocných stromů a produkce ovoce je dalším ze zdrojů alternativních příjmů místního obyvatelstva. Naše organizace se snaží podporovat zemědělce v efektivním pěstování ovocných stromů. Farmáře školíme o nejmodernějších metodách sklízení plodin a pěstování a rozmnožování stromů (například roubování, zastřihávání apod.).

 

Sázení stromů a lesní školky

Sázení nových stromů a záchrana mlžného pralesa stojí v samém centru zájmu organizace SATEC. Prales v oblasti Bamenda Highlands je zásobárnou vody pro celý Kamerun a čtvrtinu Nigerie a jeho význam pro celou oblast je nenahraditelný. Prales je také domovem velkého množství endemických druhů zvířat. Během posledních sta let se prales zmenšil na pouhá tři procenta svojí původní rozlohy, a to především díky divokému odlesňování a lesním požárům zakládaným za účelem získávání nové zemědělské půdy a pastvin pro zvířata. SATEC podporuje snahy všech jednotlivců i neziskových organizací o záchranu tohoto vzácného pralesa. Jedná se přitom o lidi, sdružení a organizace jak místní, tak zahraniční. Za dobu fungování organizace SATEC bylo jejím jménem pozváno několik desítek zahraničních dobrovolníků, vědců a akademických pracovníků, převážně z České republiky a Polska, aby se podíleli na mapování místní situace a především na její nápravě. Podařilo se nám také navázat spojení s několika významnými evropskými univerzitami, které podporují výsadbu nových stromů v oblasti, zaštiťujeme práci české neziskové organizace Kedjom Keku, proškolili jsme veliké množství lidí o významu lesa pro současný i budoucí život v regionu. Sám Ernest Vunan vysázel za svůj život přes 400 tisíc stromů. 


Pěstování zeleniny 
Efektivní využívání půdy může znamenat nejenom zvýšení příjmů pro místní zemědělce, ale také především způsob, jak zabránit dalšímu ničení pralesa. SATEC školí místní zemědělce o moderních způsobech využívání půdy. To obnáší mimo jiné znalosti v následujících oblastech: výběr vhodného místa pro pěstování konkrétního druhu zeleniny, využívání zahradních školek, způsoby zavlažování, zakládání kompostů, využití domácích zvířat při hnojení záhonů a nejvhodnější doby sázení a sklizně u jednotlivých plodin. Za dobu svého působení jsme provedli pod vedením Ernesta Vunana několik desítek školení s touto tematikou. Organizace tak pomohla místním zemědělcům k větší prosperitě a zároveň tím zabránila další devastaci přírodních krás.