SATEC

Vznik
V roce 2001 si švýcarská mezinárodní organizace Helvetas uvědomila, že oblast Bamenda Highlands je posledním velkým zdrojem vody v celé západní Africe a že je navíc místem s velkým výskytem ohrožených druhů zvířat, z nichž je podstatná část endemických. Právě díky těmto zjištěním byly všechny vesnice z kraje Tubah Subdivision požádány, aby vyslaly ze svého středu mladé lidi, kteří by byli trénováni k zachování tohoto bohatství a k jeho předání dalším generacím. Všem místním vesnicím se toho podařilo uskutečnit. Tito mladí lidé byli vzděláváni v několika oborech, jako je lesnictví, ochrana vodních zdrojů, udržitelné zemědělství, administrativní činnost, tvorba projektů, systém efektivního zemědělství, vylepšení udržování pastvin a chovu zvířat; a také proškoleni v množství činností, které mohou být alternativním zdrojem příjmů pro místní farmáře, například včelařství, chov drůbeže, zahradnictví, pěstování hub, zakládání lesních školek a sázení stromů. Tento výcvik, zahrnující jak teoretickou tak praktickou část, byl zakončen v roce 2001. Helvetas završila své úsilí tím, že pomohla různým skupinám ve vesnicích zaregistrovat se jako zájmové spolky nebo neziskové organizace s technickým základem. SATEC byla jednou z těchto organizací založených ve vesnici Big Babanki (Kedjom Keku).

Projekty a aktivity 
Od založení organizace bylo jejím hlavním cílem neztratit ani kousek ze získaných znalostí a dovedností. Okamžitě jsme začali hledat místní i zahraniční partnery a spolupracovníky skrze média, internet a projektové návrhy. Toho samého roku jsme náhodou přišli do kontaktu s výzkumnou skupinou z Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a Karlovy Univerzity v Praze, která byla na vědecké výpravě v oblasti vesnice Santa. Pozvali jsme je proto do Kedjom Keku a představili jim naše aktivity. Členové skupiny se zavázali pomáhat, spolupracovat a publikovat jakoukoli činnost, která bude směřovat k záchraně lesa a jeho bohatství. Naše spolupráce trvá od té doby a rozrostla se o další české a polské univerzity. Týká se hlavně studia rostlin, ptáků, savců, obojživelníků, hmyzu apod. Od té doby jsme získali velké množství povolení od ministerstva vědeckých výzkumů a ministerstva lesnictví a přírody, která nám umožnila provádění těchto vědeckých výzkumů v oblasti Bamenda Highlands. 

Úspěchy
Naše kvalifikace se týká rozvíjení a organizování co nejširšího množství činností směřujících k zachování pralesa. Za dobu naší činnosti jsme dostali zakázky od velkého množství místních i zahraničních organizací, které byly s naší prací velmi spokojeni. Měli jsme také možnost prezentovat naše aktivity a projekty na několika zahraničních univerzitách. Podstatnou měrou jsme se také podíleli na jednom z nejlepších současných dokumentů, který se týká této problematiky, "Muž, který sází stromy". Snímek získal šest světových cen ještě před tím, než byl vůbec vypuštěn do světa.


V roce 2013 jsme získali cenu Mezam Division the best forest parliamentary award, která je tradičně udělována ministerstvem lesnictví a přírody. Ve spolupráci s kanadskými ochránci přírody jsme byli schopni zajistit částku 90 000 CFN pro 16 nejlepších univerzitních studentů z oblasti Kedjom Keku. Tento počin se podařilo uskutečnit ve spolupráci s Tubach Council. Naši zahraniční podporovatelé věnovali skrze organizaci SATEC velké množství prostředků a vybavení na podporu škol a vzdělávání v Big Babanki a okolí, např. laboratoř přírodnch věd, jízdní kola pro studenty atd. Vyškolili jsme velké množství farmářů, kteří se zajímají o záchranu pralesa, ve správném chovu včel a dalších přírodě neškodlivých aktivitách.