Spolupráce

Od samého počátku své existence zajišťovala organizace SATEC zázemí pro výzkumné týmy z Česka a Polska. Vše začalo náhodným setkáním s vědeckou výpravou z univerzity v Českých Budějovicích v roce 2002. Od té doby se datuje akademická spolupráce s evropskými univerzitami na poli výzkumů živočichů a rostlin. Jmenujme si alespoň některé: výzkum ptáků a rostlin, který provádí Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy; výzkum ptáků, motýlů, rostlin a malých savců, který provádí Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity; výzkum ptáků, žab a rostlin prováděný Akademií věd České republiky. Univerzita v Poznani, Katedra behaviorální ekologie, tu provádí výzkum chování ptáků. Katedra botaniky z univerzity v Gdaňsku v roce 2011 provedla v oblasti svůj výzkum orchidejí. Ernest Vunan sám několikrát přednášel o své činnosti na univerzitě v Českých Budějovicích. V roce 2007 postavili výzkumníci Jan Riegert, Ondřej Sedláček a Štěpán Janeček ve spolupráci s Ernestem Vunanem výzkumnou stanici, kterou využívají skupiny vědců při svých bádáních a která je k dispozici za následujících podmínek:

Od roku 2005 spolupracuje organizace SATEC s kamerunskou organizací FAP Cameroon na lesním zemědělství, včelařství, sbírání semen, zakládání lesních školek, a ochrany vodních zdrojů. Jako výsledek bylo provedeno … Tato spolupráce funguje dodnes.

V roce 2008 jsme navázali spolupráci s organizací ANCO Cameroon. Spolu se zaměřujeme na podobné aktivity - především na podporu lesního zemědělství, efektního zemědělství, sbírání semen, zakládání a management lesních školek, ochranu vodních zdrojů a zahrádkářství. 


Od roku 2007 se začal rozvíjet projekt spolupráce s místními školami ve vesnici Big Babanki. SATEC zajištuje ekologickou výchovu pro děti, kde je učí o významu životního prostředí pro jejich budoucnost. Pomáháme také s vybavováním těchto škol učebními pomůckami prostřednictvím našich zahraničních přátel a kontaktů. Pan Artur F. Sniegon zajistil 250 jízdních kol pro studenty zajímající se o ekologickou výchovu. John Demarco, kanadský ochránce přírody, sponzoroval množství lidí, kteří monitorovali a supervizorovali výzkum šimpanzů v oblasti Big Babanki.